להצעת מחיר והזמנות:
03-9797971

הרשת

הגבול הדק שבשימוש ברשת החברתית בצה"ל:

עיסוק חוויתי באינטרנט וברשתות החברתיות.
ננתח  סרטונים שעלו לרשת ע"י משרתים בצה"ל ונקבע יחד את הגבולות של הרשת החברתית והשימוש בה.